dijous, 16 de maig del 2013

Pintures Belles Arts curs 2006-2007 ( I )

 Aquestes quatre pintures resumeixen el que van ser els primers treballs en pintura. L'ordre cronològic és de baix (la primera) a dalt (l'última), i corresponen a la primera part de meu recorregut pictòric durant aquell curs. Aquestes quatre pintures representen el punt de partida d'un recorregut  que es va aturar durant el curs 2011-2012. Pintar implica prendre decissions segons els resultats i iniciar una recerca pictòrica també implica decidir per on començar. En el meu cas, vaig començar un treball a partir de petits bodegons, és a dir que el referent objectual o real era el pretext a partir de qual iniciar aquest dialeg entre l'interior i la materialització d'aquest interior en la pintura. També vaig iniciar aquest recorregut situant-me en un espai en el qual em trobés comode, és a dir, un punt que em permetés iniciar un diàleg entre matèria i esperit sense importar-me no tant el tipus de formalització com en el fet de situar-me en un espai que em sigués còmode i prou proper perquè el diàleg s'iniciés amb solidesa . Durant aquest  període em va interessar especialment la pintura de Zurbaran i alguns dels aspectes de l'estètica barroca. 
 Aquesta és la pintura que marcarà la transició entre una pintura amb referent real d'una pintura sense referent real. El que suposarà  l'inici d'un treball més abstracte. 


  
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada